۱- ابتدا وارد مدیریت وبلاگ خود شوید

   ۲- به قسمت ویرایش قالب رفته و تمام کد های قسمت ویرایش قالب خود را پاک کنید

   ۳- کد قالب مورد نظر  (داخل کادر) را select All کرده و بعد copy کنید . سپس در قسمت ویرایش قالبتان ، Paste کرده و دکمه ثبت تغیرات را بزنید

   ۴- اگر می خواهید زیبایی قالب وبلاگتان حفظ شود ، از عکس با سایز بزرگ استفاده نکنید  

 کد ۱ قالب حجاب برای بلاگفا

 قالب حجاب 1 فرید - دختران پیشونی سفید

کد ۲ قالب حجاب برای بلاگفا

 قالب حجاب 2 فرید - دختران پیشونی سفید

 

کد ۳ قالب حجاب برای بلاگفا

 قالب حجاب 3 فرید - دختران پیشونی سفید

کد ۴ قالب حجاب برای بلاگفا

 قالب حجاب 4 فرید - دختران پیشونی سفید