قالب زیبای نیلگون دختر چادری برای بلاگفا

  ۱- ابتدا وارد مدیریت وبلاگ خود شوید

   ۲- به قسمت ویرایش قالب رفته و تمام کد های قسمت ویرایش قالب خود را پاک کنید

   ۳- کد قالب مورد نظر  (داخل کادر)خود را select All کرده و بعد copy کنید . سپس در قسمت ویرایش قالبتان ، Paste کرده و دکمه ثبت تغیرات را بزنید

   ۴- در قسمت ارتباط با مدیریت وبلاگ آیدی مدنظر را به جای " آیدی شما" وارد کنید


   ۵- در قسمت آمار وبلاگ کد آمار مورد نظر را در قسمت " محل قرار دادن کد آمار" در کد قالب وارد کنید.

   ۶- اگر می خواهید زیبایی قالب وبلاگتان حفظ شود ، از عکس با سایز بزرگ استفاده نکنید  

 کد قالب  برای بلاگفا

 قالب حجاب نیلگون ای بلاگیم

قالب  حجاب نیلگون ای بلاگیم برای بلاگفایی ها

   ۱ -ابتدا وارد مدیریت وبلاگ خود شوید

   ۲- به قسمت ویرایش قالب رفته و تمام کد های قسمت ویرایش قالب خود را پاک کنید

   ۳- کد قالب مورد نظر  (داخل کادر)خود را select All کرده و بعد copy کنید . سپس در قسمت ویرایش قالبتان ، Paste کرده و دکمه ثبت تغیرات را بزنید

 کد قالب حجاب نیلگون